KARIÉRNÍ DNY FAKULTY STROJNÍ A FAKULTY ELEKTROTECHNICKÉ ČVUT V PRAZE

Podporujeme naše průmyslové partnery v růstu!

Kariérní dny Fakulty strojní a Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze vám umožní zůstat s námi v přímém kontaktu pro řešení vašich odborných potřeb.

Kariérní dny se budou konat ve středu a čtvrtek 20. a 21. 4. 2022 od 9:00 do 16:00, prezenční formou na chodbách u poslucháren Fakulty strojní ČVUT a Fakulty elektrotechnické ČVUT, na adrese: Technická 4 a Technická 2, Praha 6.

Celá akce je koncipována tak, abychom vám mohli zprostředkovat skutečný kontakt s našimi studenty.

V tomto kalendářním roce je to pro zaměstnavatele jediná příležitost, jak se setkat s našimi studenty přímo na Fakultě strojní a Fakultě elektrotechnické ČVUT v Praze!

Součástí Kariérních dnů bude i doprovodný odborný program. Uvítáme proto z vaší strany témata, která budou naše studenty rozvíjet i po stránce jejich odbornosti a profesního růstu. Těšíme na vaše náměty zajímavých přednášek a workshopů.

Upozornění:

V případě, že by se akce nemohla uskutečnit z epidemiologických důvodů prezenčně, bude přesunuta na nejbližší možný termín, se kterým budete s dostatečným předstihem obeznámeni. Nebudeme realizovat akci online, chceme vám umožnit skutečný kontakt se studenty.